/Users/chris/Downloads/INV-000025.pdf
top of page

Hương vị của Ấn Độ

Món ăn gia đình Bắc Ấn Độ đích thực tuyệt vời.

Mở cửa từ khoảng 11 giờ cho đến khuya. 

Menu sẽ xuất hiện tại đây sau giây lát

bottom of page