/Users/chris/Downloads/INV-000025.pdf
top of page

Đôi khi chúng tôi thấy đánh giá trên các trang web khác ngoài Google và TripAdvisor.

Khi chúng tôi thấy những đánh giá đó, chúng tôi sẽ thêm các trang web vào danh sách này.

Nếu bạn để lại đánh giá trên các trang này, vui lòng đính kèm liên kết đến trang web của chúng tôi (www.dongvuifoodcourt.com) để người đọc có thể dễ dàng hiểu những gì bạn đang đánh giá.

Tất cả các đánh giá của chúng tôi là chính hãng.
Chúng tôi không cung cấp "phần thưởng cho việc đánh giá".
Chúng tôi không cung cấp cho khách hàng những khoản giảm giá hoặc đồ ăn thức uống miễn phí để đổi lấy đánh giá tốt.
Chúng tôi biết điều đó xảy ra ở Mũi Né nhưng chúng tôi không làm.
Vui lòng hỗ trợ các trang web đánh giá bằng cách ngừng đánh giá phần thưởng! Nếu bạn được tặng thưởng khi đánh giá về Đông Vui, vui lòng thông báo ngay cho Ban quản lý
Dong Vui. Điều đó bao gồm các yêu cầu của đối thủ cạnh tranh về việc đưa ra những đánh giá không tốt cho chúng tôi. 

bottom of page