/Users/chris/Downloads/INV-000025.pdf
top of page

AsianEats

Mở cửa từ khoảng 17:00 - 22:00

Đối với các món súp Nhật Bản, mì, món Hàn Quốc và sườn hun khói... bít tết bò của chúng tôi là món ăn được người dân địa phương yêu thích.

This menu is out of date.  

We will update it soon. 

bottom of page