/Users/chris/Downloads/INV-000025.pdf
top of page

Fiore

Fiore là một đầu bếp xuất sắc!  Trước đây đã từng làm việc với tư cách là cấp cao nhất  đầu bếp khu nghỉ mát, anh ấy đã tiếp quản nhà bếp Knightriders thất bại năm 2019  và hiện đã trở thành một trong những đầu bếp bận rộn nhất Đông Vui.

Mở cửa từ 17:00 đến 22:00

THỰC ĐƠN

bottom of page