Cộng sả

Thực đơn truyền thống của Việt Nam. This is going to have been "nem" chả giò tươi,  hoặc có thể là phở gà với rau và đậu tươi.

Đó là một nhà bếp nhỏ, vì vậy hãy nhìn kỹ.

Tại nhà hàng đông vui

open the window to the stream and the dark day

THỰC ĐƠN