King BBQ

BBQ kiểu Việt Nam gồm sườn, bò, vịt, đà điểu, rắn, v.v.

Nấu ăn từ 17h đến 22h

THỰC ĐƠN