Mì Quảng Chay 20210725_132231.png
Com Chay Buddha Mui Ne Logo

Cơm Chay Buddha

Ăn chay và thuần chay Việt Nam

Giờ ăn trưa và buổi tối mở cửa

Menu của chúng tôi đang thay đổi.

Yêu cầu thêm các tùy chọn.

  • Facebook Com Chay Buddha

090 372 91 02

THỰC ĐƠN

Com Chay Buddha Menu p2 2021-09-26.jpg
Com Chay Buddha Menu p1 2021-09-26.jpg