/Users/chris/Downloads/INV-000025.pdf
top of page
Lobster 01.png

Hải sản tươi sống

Chúng tôi sẽ mở lại vào tháng 12.

Thời gian mở cửa:  Đóng cửa để cải tạo

+84 376546101

THỰC ĐƠN

bottom of page