/Users/chris/Downloads/INV-000025.pdf
top of page

Quầy cocktail

Cocktail, cocktail, cocktail.

Hiện chúng tôi cũng bán các chai rượu mạnh (Vodka, Rum, v.v.) với giá cả cạnh tranh.

Quầy bar phục vụ cocktail hiện đang được quản lý mới và mở cửa sớm hơn nhiều và đóng cửa muộn hơn nhiều.

Chúng tôi sẽ thêm vào phạm vi của chúng tôi khi chúng tôi tăng tốc độ thanh.

Thời gian mở cửa: 5 giờ chiều cho đến khi quầy bar chính đóng cửa

THỰC ĐƠN

bottom of page