/Users/chris/Downloads/INV-000025.pdf
top of page
Làm thế nào nó hoạt động
 1. Các menu trên  trang đặt hàng trực tuyến  .

 2. Nó thực sự dễ dàng!  Thanh toán khi bạn nhận được thức ăn.

 3. Thanh menu bên trái liệt kê tất cả các menu nhà bếp hiện có. Chọn một nhà bếp để xem thực đơn.

 4. Bạn có thể  đặt hàng từ tất cả các menu.

 5. Chọn một mục menu.

 6. Các tùy chọn có thể có sẵn cho một số mặt hàng.

 7. Nếu mục có nội dung "Không có sẵn" thì đó là do nhà bếp không mở cửa nhận đơn đặt hàng tại thời điểm đó. 

 8. Kiểm tra danh sách "Đơn hàng của tôi" trước khi đặt hàng.

 9. Chọn các loại bia và rượu vang, v.v. từ menu đồ uống. 

 10. Chọn "Nhận hàng" hoặc "Giao hàng" Một khoản phí giao hàng có thể được tính thêm.

 11. Các đơn hàng đồ uống trên một giá trị nhất định sẽ được tính phí giao hàng.

 12. Nhập tên, địa chỉ giao hàng và số điện thoại, vui lòng kiểm tra kỹ. Bạn có thể kết nối qua Facebook. Đối với việc giao hàng, bạn có thể nhập vị trí của mình một cách tự động. Nhưng hãy kiểm tra nó!

 13. Một người chạy xe ôm sẽ giao thức ăn khi chúng đã sẵn sàng.

 14. Chi phí giao hàng dựa trên khoảng cách. 

 15. Thanh toán chỉ bằng tiền mặt tại thời điểm này.

 

Mang đi

Đồ ăn mang đi sẽ có sẵn từ bất kỳ nhà bếp nào tham gia dịch vụ giao hàng, vào cùng thời gian mở cửa của dịch vụ giao hàng. 

Chỉ cần vào bếp gọi món, sau đó đợi món ăn của bạn.

Bạn không thể ăn đồ ăn mang đi tại Đồng Vui.

Để đặt hàng trước, hãy sử dụng tab "Đặt hàng trực tuyến" và cung cấp địa chỉ giao hàng của bạn là 246 Nguyễn Đình Chiểu. Sau đó, chúng tôi sẽ giữ thức ăn của bạn tại nhà bếp liên quan.

bottom of page